Bài 46: Mi-li-lít

Bài 46: Mi-li-lít trang 90 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: Mỗi bình sau đang chứa bao nhiêu mi-li-lít nước?

Bumbii Bài 46: Mi-li-lít 90 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 1

Lời giải:
Quan sát hình đọc vạch chia thể hiện mực nước để xác định số mi – li – lít nước mỗi bình như sau:
– Bình A chứa 400 mi-li-lít nước.
– Bình B chứa 150 mi-li-lít nước.
– Bình C chứa 950 mi-li-lít nước.

2: a) Đọc số đo ghi trên các đồ vật sau với đơn vị là mi-li-lít:

Bumbii Bài 46: Mi-li-lít 90 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 2

250 ml đọc là: ……………………………………
750 ml đọc là: ……………………………………
500 ml đọc là: ……………………………………
l đọc là: ……………………………………………

b) Sắp xếp các số đo nói trên theo thứ tự từ bé đến lớn:
……………………………………

Lời giải:

a) 250 ml đọc là: Hai trăm năm mươi mi – li – lít.
750 ml đọc là: Bảy trăm năm mươi mi – li – lít.
500 ml đọc là: Năm trăm mi – li – lít.
l đọc là: Một nghìn mi – li – lít (vì 1 l = 1000 ml).

b) Ta có: 250 ml < 500 ml < 750 ml < 1 000 ml.
Sắp xếp các số đó trên theo thứ tự từ bé đến lớn:
250 ml, 500 ml, 750 ml, 1 000 ml.

3: a) Tính:
300 ml + 400 m= ……………..
7 ml × 4 = ……………..
500 ml – 200 m= ……………..
40 m: 8 = …………….

b) >; <; = ?
300 ml + 700 m…1 
l …200 ml × 4
600 ml + 40 ml …1 l 
l …1 000 ml – 10 ml

Lời giải:

a) Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị mi-li-lít theo sau kết quả vừa tìm được.
300 ml + 400 ml = 700 ml
500 ml– 200 ml = 300 ml
7 ml × 4 = 28 ml
40 ml : 8 = 5 ml

b) • 300 ml + 700 ml … 1 l
Ta có: 300ml + 700 ml = 1000 ml l
Vậy 300 ml + 700 ml= 1 l

• 1 l … 200 ml × 4
Ta có: 200 ml × 4 = 800 ml
= 1000 ml
1000 ml > 800 ml
Vậy 1 l > 200 ml × 4

• 600 ml + 40 ml … 1 l
Ta có: 600 ml + 40 ml = 640 ml
640 ml < 1000 ml; 1000 ml = l
Vậy 600 ml + 40 ml < 1 l

• 1 l … 1 000 ml – 10 ml
Ta có: 1 l = 1000 ml
1000 ml – 10 ml = 990 ml
Vậy 1 l > 1000 ml– 10 ml

4: Ước lượng rồi khoanh vào số đo thích hợp với mỗi đồ vật sau:

Bumbii Bài 46: Mi-li-lít 90 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 3

Lời giải:
Quan sát tranh và tìm ra số đo thích hợp với mỗi bức tranh.
Ta khoanh như sau:

Bumbii  trang 90 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 3

5: Kể về những đồ vật trong thực tế dùng để đo với đơn vị mi-li-lít.

Lời giải:

Những đồ vật trong thực tế dùng để đo với đơn vị mi-li-lít là: Chai thuốc chuyền nước cho người bệnh, bình sữa cho trẻ em, xi – lanh, cốc đong nước…

Xem bài giải trước: Bài 45: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 47: Nhiệt độ
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x