Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)

Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 84 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: Tính:
a) 7 + 43 × 2
b) 8 + 15 : 3
c) 312 × 2 – 5
d) 900 : 3 – 20

Lời giải:
Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

a) 7 + 43 × 2
= 7 + 86
= 93

b) 8 + 15 : 3
= 8 + 5
= 13

c) 312 × 2 – 5
= 624 – 5
= 619

d) 900 : 3 – 20
= 300 – 20
= 280

2: Nối mỗi biểu thức sau với giá trị đúng của nó.

Bumbii Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 84 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 2

Lời giải:
Ta có:
5 × 9 – 2 = 45 – 2 = 43
80 : 8 + 30 = 10 + 30 = 40
20 + 7 × 3 = 20 + 21 = 41
72 – 6 × 10 = 72 – 60 = 12
30 : 5 × 6 = 6 × 6 = 36
115 – 72 + 9 = 43 + 9 = 52

Từ các kết quả trên, ta có thể nối như sau:

Bumbii Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 84 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 2

3: Kiểm tra cách tính giá trị của các biểu thức sau (đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống), nếu sai hãy sửa lại cho đúng:

a) 50 + 50 x 8 = 100 x 8
= 800 ô trống
b) 60 – 7 x 4 = 60 – 28
= 32 ô trống
c) 13 x 2 – 25 = 26 – 25
= 1 ô trống
d) 300 – 100 : 5 = 200 : 5
40 ô trống

Sửa lại các câu sai:
………………………………………………………………

Lời giải:
a) 50 + 50 x 8 = 100 x 8
= 800
b) 60 – 7 x 4 = 60 – 28
= 32
c) 13 x 2 – 25 = 26 – 25
= 1
d) 300 – 100 : 5 = 200 : 5
40
Cách tính của câu a và d không chính xác do không thực hiện theo nguyên tắc: Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Sửa lại các câu sai:

a) 50 + 50 × 8 = 50 + 400
= 450

d) 300 – 100 : 5 = 300 – 20
= 280

4: Mỗi bao thóc cân nặng 20 kg, mỗi bao ngô cân nặng 30 kg. Hỏi 4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bumbii Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 84 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 4

Lời giải:

Bài giải
4 bao thóc và 1 bao ngô cân nặng số ki – lô – gam là:
20 × 4 + 30 = 110 (kg)
Đáp số: 110 ki-lô-gam.

5: Viết các biểu thức sau rồi tính giá trị của mỗi biểu thức:
a) 87 trừ đi 4 rồi cộng với 40.
……………………………………………
……………………………………………

b) 7 nhân 6 rồi trừ đi 2.
……………………………………………
……………………………………………

Lời giải:

a) 87 trừ đi 4 rồi cộng với 40
87 – 4 + 40 = 83 + 40
= 123

b) 7 nhân 6 rồi trừ đi 2
7 × 6 – 2 = 42 – 2
= 40

Xem bài giải trước: Bài 42: Tính giá trị biểu thức số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 44: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo)
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x