Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000, …

Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000, … trang 84 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều.

Bài 1Tính nhẩm:

Bumbii Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000, ... trang 84 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Hình 1

Lời giải:
Khi nhân một số với 10, 100, 1 000, … ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, … số 0 vào sau số đó.

5 × 10 = 50
5 × 100 = 500
5 × 1 000 = 5 000 
32 × 10 = 320
32 × 100 = 3 200
32 × 1 000 = 32 000
183 × 10 = 1 830
183 × 100 = 18 300
183 × 1 000 = 183 000
307 × 10 = 3 070
560 × 100 = 56 000
105 × 1 000 = 105 000

Bài 2Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm (theo mẫu):

Bumbii Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000, ... trang 84 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Hình 2

Lời giải:

3 × 50 = 3 × 5 × 10 = 15 × 10 = 150

3 × 200 = 3 × 2 × 100 = 6 × 100 = 600

2 × 4 000 = 2 × 4 × 1 000 = 8 × 1 000 = 8 000

4 × 300 = 4 × 3 × 100 = 12 × 100 = 1 200

3 × 7 000 = 3 × 7 × 1 000 = 21 × 1 000 = 21 000

9 × 70 = 9 × 7 × 10 = 63 × 10 = 630

5 × 300 = 5 × 3 × 100 = 15 × 100 = 1 500

6 × 2 000 = 6 × 2 × 1 000 = 12 × 1 000 = 12 000

Bài 3Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm:

Bumbii Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000, ... trang 84 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Hình 3

Lời giải:

20 × 70 = 20 × 7 × 10 = 140 × 10 = 1 400

40 × 40 = 40 × 4 × 10 = 160 × 10 = 1 600

300 × 40 = 300 × 10 × 4 = 3 000 × 4 = 12 000

600 × 30 = 600 × 10 × 3 = 6 000 × 3 = 18 000

2 000 × 30 = 2 000 × 3 × 10 = 6 000 × 10 = 60 000

3 000 × 60 = 3 000 × 10 × 6 = 30 000 × 6 = 180 000

Bài 4Một cửa hàng xếp được các cuốn sổ ghi chép vào trong các thùng, mỗi thùng chứa được 1 000 cuốn sổ. Hỏi 43 thùng như vậy chứa được tất cả bao nhiêu cuốn sổ ghi chép?

Lời giải:

Bài giải
43 thùng như vậy chứa được số cuốn sổ ghi chép là:
1 000 × 43 = 43 000 (cuốn sổ)
Đáp số: 43 000 cuốn sổ

Bài 5Trò chơi “Tính nhẩm”.

Bumbii trang 84 SGK toán lớp 4 tập 1 Cánh Diều. Hình 4

Lời giải:
Em có thể đố bạn một số phép tính như sau:
Đố bạn 336 × 100 = ?
336 × 100 = 33 600

Đố bạn 2 616 × 1 000 = ?
2 616 × 1 000 = 2 616 000

Đố bạn 27 × 10 = ?
27 × 10 = 270

Xem bài giải trước: Bài 35: Luyện tập
Xem bài giải tiếp theo: Bài 37: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x