Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính:

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Trả lời:

Em trừ theo cột dọc từ trái sang phải (hàng đơn vị đến hàng chục):

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Đặt tính rồi tính:

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Trả lời:

Em đặt tính rồi thực hiện trừ theo cột dọc từ trái sang phải (hàng đơn vị đến hàng chục):

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn nào cầm bảng ghi phép tính có kết quả bé nhất?

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

A. Nam                                     
B. Mai                                         
C. Việt                                         
D. Rô-bốt

Trả lời:

Thực hiện các phép tính ghi trên bảng:

76 – 42 = 34                58 – 24 = 34

95 – 71 = 24                66 – 6 = 60

Ta thấy kết quả nhỏ nhất là 24.

Em khoanh vào C.

4: Viết số thích hợp vào ô trống.

Trên một toa tàu có 28 khách, tới nhà ga có 12 khách xuống. Hỏi lúc này còn bao nhiêu khách trên toa tàu?

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Còn ô trống khách trên toa tàu.

Trả lời:

Để biết còn bao nhiêu khách trên toa tàu, em thực hiện phép tính trừ:

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

Còn 16 khách trên toa tàu.

Tiết 2

1: a) Tính nhẩm:

70 + 20 = …………..90 – 70 = …………..90 – 20 = …………..
40 + 30 = …………..70 – 40 = …………..70 – 30 = …………..

b) Đặt tính rồi tính

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Trả lời:

a) Em tính nhẩm bằng cách cộng, trừ chục:

70 + 20 nhẩm là 7 chục + 2 chục = chín chục hay 90. Em viết kết quả 90. Tương tự em điền được như sau:

70 + 20 = 9090 – 70 = 2090 – 20 = 70
40 + 30 = 7070 – 40 = 3070 – 30 = 40

b) Em đặt tính rồi thực hiện trừ theo cột dọc từ trái sang phải (hàng đơn vị đến hàng chục):

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

Trả lời:

Em thực hiện các phép tình theo chiều mũi tên và điền được như sau:

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H11

3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H12

Trả lời:

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H13

4: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H14

Bạn nào cao nhất?

A. Khỉ           B. Gấu            C. Rô-bốt

Trả lời:

Quan sát hình em thấy:

Bạn Gấu cao 95cm.

Bạn Khỉ cao 62cm.

Bạn Rô-bốt cao 70cm.

Vì 62cm < 70cm < 95cm nên bạn Gấu cao nhất.

Em khoanh vào B.

Tiết 3

1: Đặt tính rồi tính:

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H15

Trả lời:

Em đặt tính rồi thực hiện cộng, trừ theo cột dọc từ trái sang phải (hàng đơn vị đến hàng chục):

2: Tô màu đỏ vào bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn nhất, màu xanh vào bông hoa ghi phép tính có kết quả bé nhất.

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H16

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính ghi trên bông hoa ( em có thể ghi kết quả bằng bút chì vào bên cạnh phép tính trong hình):

63 – 3 = 60

20 + 30 = 50

75 – 25 = 50

59 – 12 = 47

Vì 47 < 50 < 60 nên phép tính có kết quả bé nhất là 59 – 12; phép tính có kết quả lớn nhất là 63 – 3.

Tô màu đỏ vào bông hoa có phép tính 63 – 3.

Tô màu xanh vào bông hoa có phép tính 59 – 12.

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H17

3: Viết phép tính thích hợp.

Một đống gạch có 95 viên. Bác thợ xây đã lấy đi một số viên gạch để xây tường. Tính ra còn lại 45 viên. Hỏi bác thợ đó đã lấy đi bao nhiêu viên gạch để xây tường?

Trả lời:

Để tìm được số viên gạch đã lấy đi em thực hiện phép tính trừ:

4: Nấm được cho vào giỏ khi kết quả phép tính ở nấm là số ghi trên giỏ đó.

a) Nối mỗi cây nấm với giỏ thích hợp.

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H18

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Những giỏ có hai cây nấm là giỏ ghi số:

  • 23; 34; 56 ô trống
  • 23; 34; 56 ô trống

Trả lời:

a) Em thực hiện các phép tính ghi trên cây nấm để được kết quả và nối với kết quả ghi trên giỏ:

Bumbii trang 59 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H19

b) Quan sát hình đã nối ở câu a, em thấy những giỏ có hai cây nấm là giỏ ghi số:

  • 23; 34; 56
  • 23; 34; 56
    Bài 32: Phép trừ số có

Xem bài giải trước: Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 33: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x