Bài 29: Hai đường thẳng song song

Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 98 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

1. a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 98 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Hình chữ nhật hình vuông

Trả lời:

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:
AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau
AD và BC là một cặp cạnh song song với nhau

b) Trong hình vuông MNPQ có:
MN và QP là một cặp cạnh song song với nhau
MQ và NP là một cặp cạnh song song với nhau

2. Trong hình bên, các hình tứ giác AMND, MBCN, ABCD đều là hình chữ nhật. Hỏi cạnh MN song song với những cạnh nào?

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 98 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. hình tứ giác

Trả lời:

Quan sát hình em thấy: cạnh MN song song với cạnh AD và cạnh BC.

3. Tìm hình ảnh một cặp đường thẳng song song có trong bức tranh.

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 98 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. bức tranh tàu vũ trụ

Trả lời:

Hai đường kẻ màu đen trên đầu tàu vũ trụ là cặp đường thẳng song song.
Hoặc: hai cạnh của hình tứ giác trên thân tàu vũ trụ là cặp đường thẳng song song.

Luyện tập

1. Tìm một số hình ảnh về hai đường thẳng song song ở xung quanh em.

Trả lời:

Hình ảnh về hai đường thẳng song song ở xung quanh em là:
Hai thanh đường ray xe lửa.
Hai cột trước cổng trường
Các song sắt hàng rào.

2. Đ, S?

Trong hình bên:
a) Hai đoạn thẳng CD và AE song song với nhau.
b) Hai đoạn thẳng AB và CD song song với nhau.
c) Hai đoạn thẳng AE và ED vuông góc với nhau.

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 98 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. 2. Đ, S?

Trả lời:

a) Hai đoạn thẳng CD và AE song song với nhau.     Đ
b) Hai đoạn thẳng AB và CD song song với nhau.    S
c) Hai đoạn thẳng AE và ED vuông góc với nhau.    Đ

3. Việt dùng que tính xếp thành 4 chữ cái như sau:

Bumbii Bài 29: Hai đường thẳng song song trang 98 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Việt xếp thành 4 chữ

Hỏi chữ cái nào vừa có các que tính được xếp song song vừa có các que tính được xếp vuông góc?

Trả lời:

Quan sát hình ta thấy chữ E vừa có các que tính được xếp song song vừa có các que tính được xếp vuông góc.

4. Cho hình vẽ dưới đây. Biết Rô-bốt ở ngôi nhà màu vàng. Nhà của Mai và nhà của Rô-bốt ở hai đường song song với nhau. Hỏi trong các ngôi nhà A, B, C, D, đâu là nhà của Mai? 

Bumbii  trang 98 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. nhà của Rô-bốt

Trả lời:

Quan sát hình em thấy nhà B nằm trên đường thẳng song song với nhà của Rô-bốt.
Vậy nhà của Mai là nhà B.

5. Cho các hình vẽ sau:

Bumbii  trang 98 SGK toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. các hình vẽ

a) Những hình nào có cặp cạnh song song với nhau?
b) Những hình nào có cặp cạnh vuông góc với nhau?

Trả lời:

Em quan sát hình vẽ kết hợp sử dụng ê ke để kiểm tra các đường thẳng vuông góc, song song. Em trả lời như sau:
a) Những hình có cặp cạnh song song với nhau là: hình 1; hình 2; hình 5; hình 6.
b) Những hình có cặp cạnh vuông góc với nhau là: hình 1; hình 4; hình 6.

Xem bài giải trước: Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc
Xem bài giải tiếp theo: Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

1.5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x