Bài 26: Luyện tập chung

Bài 26: Luyện tập chung trang 50 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Đề bài 1: Một rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú, người ta vừa huấn luyện thêm được 5 diễn viên thú nữa. Hỏi rạp xiếc đó có tất cả bao nhiêu diễn viên thú?

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 50 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Em đọc đề, viết tóm tắt để nắm rõ đề bài rồi giải bài toán.
Tóm tắt
Có: 8 diễn viên thú
Huấn luyện thêm: 5 diễn viên thú
Có tất cả: ? diễn viên thú. 

Để tìm số diễn viên thú rạp xiếc có tất cả bao nhiêu,ta lấy số diễn viên thú ban đầu rạp xiếc có cộng với số diễn viên thú mới huấn luyện thêm.    

Bài giải 
Rạp xiếc có tất cả số diễn viên thú là:
8 + 5 = 13 (diễn viên)
Đáp số: 13 diễn viên.

Đề bài 2: Để sơn lại các phòng học, bác thợ sơn đã dùng 9 thùng sơn trắng và 8 thùng sơn vàng. Hỏi bác thợ sơn đã dùng tất cả bao nhiêu thùng sơn?

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 50 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Em đọc đề, viết tóm tắt để nắm rõ đề bài rồi giải bài toán.

Tóm tắt
Sơn trắng: 9 thùng
Sơn vàng: 8 thùng
Dùng tất cả: ? thùng

Để tìm số thùng sơn đã dùng tất cả ta lấy số thùng sơn trắng đã dùng cộng với số thùng sơn vàng đã dùng.

Bài giải
Bác thợ sơn đã dùng tất cả số thùng sơn là:
9 + 8 = 17 (thùng)
Đáp số: 17 thùng sơn.

Đề bài 3: Buổi sáng siêu thị bán được 30 thùng táo, buổi chiều siêu thị bán được nhiều hơn buổi sáng 10 thùng. Hỏi buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo?

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 50 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Em đọc đề, viết tóm tắt để nắm rõ đề bài rồi giải bài toán.

Tóm tắt
Buổi sáng bán: 30 thùng
Buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng: 10 thùng
Buổi chiều bán: ? thùng

Để tìm số thùng táo buổi chiều bán được ta lấy số thùng táo buổi sáng bán được cộng với số thùng táo buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng.

Bài giải
Buổi chiều siêu thị bán được số thùng táo là:
30 + 10 = 40 ( thùng)
Đáp số: 40 thùng táo.

Đề bài 4: Mẹ mua cho Phú 12 chiếc bút chì, Phú đã dùng hết 6 chiếc. Hỏi Phú còn lại bao nhiêu chiếc bút chì ?

Bumbii Bài 26: Luyện tập chung trang 50 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Em đọc đề, viết tóm tắt để nắm rõ đề bài rồi giải bài toán.

Tóm tắt
Mẹ mua cho Phú: 12 chiếc
Đã dùng: 6 chiếc              
Còn lại: ? chiếc          

Để tìm số chiếc bút chì Phú còn lại ta lấy số chiếc bút chì mẹ mua cho Phú trừ đi số chiếc bút chì Phú đã dùng.

Bài giải
Phú còn lại số chiếc bút bi là:
12 – 6 = 6 (chiếc)
Đáp số: 6 chiếc bút chì.

Đề bài 5: Lớp 2C có 28 bạn, sau khi được bác sĩ kiểm tra mắt thì có 5 bạn bị cận thị. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu bạn không bị cận thị?

Bumbii trang 50 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Em đọc đề, viết tóm tắt để nắm rõ đề bài rồi giải bài toán.

Tóm tắt
Có: 28 bạn
Bị cận thị: 5 bạn
Không bị cận thị: ? bạn

Để tìm số bạn không bị cận thị ta lấy số bạn của lớp 2C trừ đi số bạn bị cận thị.

Bài giải
Lớp 2C có số bạn không bị cận thị là:
28 – 5 = 23 ( bạn)
Đáp số: 23 bạn.

Đề bài 6: Trong cùng một toà nhà, gia đình Khánh ở tầng 15, gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh 4 tầng. Hỏi gia đình Vân ở tầng bao nhiêu?

Bumbii trang 50 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Cánh Diều.

Hướng dẫn giải
Em đọc đề, viết tóm tắt để nắm rõ đề bài rồi giải bài toán.

Tóm tắt
Gia đình Khánh: tầng 15
Gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh: 4 tầng
Gia đình Vân: tầng ?

Để tìm số tầng gia đình Vân ở ta lấy số tầng gia đình Khánh ở trừ đi số tầng gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh.

Bài giải
Gia đình Vân ở tầng số:
15 – 4 = 11 
Đáp số: Tầng 11.

Xem bài giải trước: Bài 25: Luyện tập
Xem bài giải tiếp theo: Bài 27: Em ôn lại những gì đã học
Xem các bài giải khác: Giải bài tập SGK toán lớp 2 NXB Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x