Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó trang 86 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề Bài 1: Trên sân cả gà và vịt có 120 con, trong đó gà nhiều hơn vịt là 40 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

Bài giải
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
Em có thể giải bằng một trong hai cách sau:
– Tìm số bé trước: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
– Tìm số lớn trước: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Tóm tắt:

Bumbii Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó trang 86 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Cách 1:

Bài giải
Số con vịt có trên sân là:
(120 – 40) : 2 = 40 (con)
Số con gà có trên sân là:
120 – 40 = 80 (con)
Đáp số: Vịt: 40 con
Gà: 80 con

Cách 2:

Bài giải
Số con gà có trên sân là:
(120 + 40) : 2 = 80 (con)
Số con vịt có trên sân là:
120 – 80 = 40 (con)
Đáp số: Gà: 80 con
Vịt: 40 con

Đề Bài 2: Năm nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 35 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? Biết mẹ hơn con 25 tuổi.

Bài giải
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
Cách 1:

Bài giải
Tuổi của mẹ là:
(35 + 25) : 2 = 30 (tuổi)
Tuổi của con là:
35 – 30 = 5 (tuổi)
Đáp số: Mẹ: 30 tuổi
Con: 5 tuổi

Cách 2:

Bài giải
Tuổi của con là:
(35 – 25) : 2 = 5 (tuổi)
Tuổi của mẹ là:
35 – 5 = 30 (tuổi)
Đáp số: Mẹ: 30 tuổi
Con: 5 tuổi

Đề Bài 3: Có 26 con chim đậu trên hai cành cây. Số chim đậu ở cành trên ít hơn số chim đậu ở cành dưới là 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chim đậu ở cành dưới.

Bài giải
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hướng dẫn giải:

Bài giải
Số chim đậu ở cành dưới là:
(26 + 8) : 2 = 17 (con)
Đáp số: 17 con

Tiết 2

Đề Bài 1: Một lớp học võ dân tộc có 42 bạn tham gia, trong đó số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học võ đó có bao nhiêu bạn nữ, bao nhiêu bạn nam?

Bài giải
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
Cách 1:

Bài giải
Số bạn nữ là:
(42 + 2) : 2 = 22 (bạn)
Số bạn nam là:
42 – 22 = 20 (bạn)
Đáp số: Nữ: 22 bạn
Nam: 20 bạn

Cách 2:

Bài giải
Số bạn nam là:
(42 – 2) : 2 = 20 (bạn)
Số bạn nữ là:
42 – 20 = 22 (bạn)
Đáp số: Nữ: 22 bạn
Nam: 20 bạn

Đề Bài 2: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 15 cm và chiều dài hơn chiều rộng là 3 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
Cách 1:

Bài giải
Chiều dài hình chữ nhật là:
(15 + 3) : 2 = 9 (cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là:
15 – 9 = 6 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
9 × 6 = 54 (cm2)
Đáp số: 54 cm2

Cách 2:

Bài giải
Chiều rộng hình chữ nhật là:
(15 – 3) : 2 = 6 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là:
15 – 6 = 9 (cm)
Diện tích hình chữ nhật là:
9 × 6 = 54 (cm2)
Đáp số: 54 cm2

Đề Bài 3: Khối lớp Bốn tổ chức ba đợt cho 170 học sinh đi tham quan các làng nghề truyền thống, đợt thứ nhất nhiều hơn đợt thứ hai 10 bạn, đợt thứ ba có 50 bạn. Hỏi mỗi đợt có bao nhiêu học sinh đi tham quan làng nghề truyền thống?

Bài giải
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
Cách 1:

Bài giải
Số bạn tham gia đợt thứ nhất và đợt thứ hai là:
170 – 50 = 120 (bạn)
Số bạn tham gia đợt thứ nhất là:
(120 + 10) : 2 = 65 (bạn)
Số bạn tham gia đợt thứ hai là:
65 – 10 = 55 (bạn)
Đáp số: Đợt thứ nhất: 65 bạn
Đợt thứ hai: 55 bạn
Đợt thứ ba: 50 bạn

Cách 2:

Bài giải
Số bạn tham gia đợt thứ nhất và đợt thứ hai là:
170 – 50 = 120 (bạn)
Số bạn tham gia đợt thứ hai là:
(120 – 10) : 2 = 55 (bạn)
Số bạn tham gia đợt thứ nhất là:
65 – 55 = 10 (bạn)
Đáp số: Đợt thứ nhất: 65 bạn
Đợt thứ hai: 55 bạn
Đợt thứ ba: 50 bạn

Đề Bài 4: Hai số chẵn liên tiếp có tổng là 46. Tìm hai số chẵn liên tiếp đó.

Bài giải
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị, hay số lớn hơn số bé 2 đơn vị.
Cách 1:

Bài giải
Số lớn là:
(46 + 2) : 2 = 24
Số bé là:
46 – 24 = 22
Đáp số: Số lớn: 24
Số bé: 22

Cách 2:

Bài giải
Số bé là:
(46 – 2) : 2 = 22
Số lớn là:
46 – 22 = 24
Đáp số: Số lớn: 24
Số bé: 22

Xem bài giải trước: Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
Xem bài giải tiếp theo: Bài 26: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x