Bài 23: Bảng chia 9

Bài 23: Bảng chia 9 trang 48 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều.

1: a) Tính nhẩm:
18 : 9 = ……  
36 : 9 = ……  
9 : 9 = ……

45 : 9 = ……  
27 : 9 = ……  
90 : 9 = …….

54 : 9 = ……
81 : 9 = ……
63 : 9 = ……

b) Tính
90 kg : 9 = …..
63 : 9 = …..
9 dm : 9 = …..

Lời giải:

a) Dựa vào bảng chia 9 để tính nhẩm kết quả của các phép tính:
18 : 9 = 2  
36 : 9 = 4  
9 : 9 = 1  

45 : 9 = 5  
27 : 9 = 3  
90 : 9 = 10  

54 : 9 = 6
81 : 9 = 9
63 : 9 = 7

b) Thực hiện phép tính với các số và giữ nguyên đơn vị tính.
90 kg : 9 = 10 kg
63 : 9 = 7 l
9 dm : 9 = 1 dm

2: Số?

Số đã cho27723645
Giảm số đã cho đi 9 lần

Lời giải:
Muốn giảm số đã cho đi 9 lần ta lấy số đó chia cho 9.
Em lấy số hàng trên chia cho 9 được kết quả em điền vào hàng dưới như sau:

Số đã cho27723645
Giảm số đã cho đi 9 lần3845

3: Chọn hai thẻ số bất kì trong các thẻ ghi các số từ 1 đến 9. Nêu phép nhân, phép chia có thành phần hoặc kết quả là hai số ghi trên hai thẻ đó.

Bumbii Bài 23: Bảng chia 9 trang 48 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 3: Nêu phép nhân, phép chia có thành phần hoặc kết quả là hai số ghi trên hai thẻ

Lời giải:

Giả sử ta chọn được thẻ số 3 và thẻ số 7.
Ta có các phép tính sau:
3 × 7 = 21
7 × 3 = 21
21 : 7 = 3
21 : 3 = 7
Thực hiện tương tự với các thẻ số khác.

4: Quan sát tranh, viết các phép tính thích hợp:

Bumbii Bài 23: Bảng chia 9 trang 48 VBT toán lớp 3 tập 1 Cánh Diều. 4: Quan sát tranh, viết các phép tính thích hợp

Lời giải:

Có 5 đĩa, mỗi đĩa có 9 quả. Có tất cả 45 quả.
Ta có các phép tính:
9 × 5 = 45
45 : 5 = 9
45 : 9 = 5

5: Sau khi chế biến 81 kg nhãn tươi thành long nhãn, cô Yên thu được số ki-lô-gam long nhãn giảm đi 9 lần so với số ki-lô-gam nhãn tươi. Hỏi cô Yên đã thu được bao nhiêu ki-lô-gam long nhãn?

Lời giải:

Bài giải
Cô Yên thu được số ki-lô-gam long nhãn là:
81 : 9 = 9 (kg)
Đáp số: 9 kg

Xem bài giải trước: Bài 22: Bảng chia 8
Xem bài giải tiếp theo: Bài 24: Luyện tập
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x