Bài 2: Phân tích và xử lí dữ liệu

Chương 5 – Bài 2: Phân tích và xử lí dữ liệu trang 9 sách bài tập toán lớp 7 tập 2 NXB Cánh Diều. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

\(5.\) Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, số lượng và giá trị nhập khẩu phân bón các loại của nước ta trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020 được thống kê ở bảng sau:

a) Tính tổng số lượng nhập khẩu phân bón các loại của nước ta trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020.

b) Số lượng nhập khẩu phân bón các loại năm 2019 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

c) Giá trị nhập khẩu phân bón các loại năm 2017 gấp bao nhiêu lần giá trị nhập khẩu phân bón các loại năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Giải

a) Tổng số lượng nhập khẩu phân bón các loại của nước ta trong giai đoạn từ năm \(2017\) đến năm \(2020\) là:

\(4\ 727,3 + 4\ 227,5 + 3\ 799,2\) \(+ 3\ 803,4 = 16\ 557,4\) (nghìn tấn).

b) Tỉ số phần trăm số lượng nhập khẩu phân bón các loại năm \(2019\) và năm \(2018\) là: \(\displaystyle\frac{3799,2}{4227,5}.100\%≈89,9\%.\)

Vậy số lượng nhập khẩu phân bón các loại năm \(2019\) giảm \(10,1\%\) so với năm \(2018.\)

c) Giá trị nhập khẩu phân bón các loại năm \(2017\) gấp số lần giá trị nhập khẩu phân bón các loại năm \(2020\) là: \(\displaystyle\frac{1253,1}{951,5}≈1,3\) (lần).

\(\)

\(6.\) Biểu đồ ở Hình 7 biểu diễn số xe máy bán ra của 5 thành viên VAMM (Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam) tại thị trường Việt Nam trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

a) Lập bảng số liệu thống kê số xe máy bán ra của 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam theo mẫu sau:

b) Tính tổng số xe máy bán ra của 5 thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

c) Số xe máy bán ra năm 2020 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)? Tìm hiểu nguyên nhân và nêu một vài lí do giải thích vì sao dẫn đến sự sụt giảm trên.

Giải

a) Ta có bảng số liệu sau:

Năm20162017201820192020
Số xe máy31210233272373338609732549642712615

b) Tổng số xe máy bán ra của \(5\) thành viên VAMM tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn từ năm \(2016\) đến năm \(2020\) là:

\(3121023 + 3272373 + 3386097 + 3254964\) \(+ 2712615 = 15 747 072\) (xe máy).

c) Tỉ số phần trăm số xe máy bán ra năm \(2020\) và năm \(2019\) là:

\(\displaystyle\frac{2712615.100}{3254964}\%≈83,34\%\)

Vậy số xe máy bán ra năm 2020 giảm khoảng \(16,66\%\) so với năm \(2019.\)

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm là do đại dịch COVID – \(19\) khiến nền kinh tế cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, người tiêu dùng khó lòng mua sản phẩm hơn những năm trước.

\(\)

\(7.\) Biểu đồ ở Hình 8 biểu diễn lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

a) Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2018 nhiều hơn lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2017 bao nhiêu triệu người?

b) Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2020 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

c) Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động năm 2020 là bao nhiêu triệu người, biết lực lượng lao động trong độ tuổi lao động năm 2020 bằng khoảng 88,5% lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Giải

a) Lực lượng lao động năm \(2018\) nhiều hơn lực lượng lao động năm \(2017\) là:

\(55,4-54,8 = 0,6\) (triệu người).

b) Tỉ số phần trăm số xe máy bán ra của năm \(2020\) so với năm \(2019\) là:

\(\displaystyle\frac{54,6.100}{55,8}\% ≈ 97,8\%.\)

Vậy lực lượng lao động từ \(15\) tuổi trở lên năm \(2020\) giảm \(2,2\%\) so với năm \(2019.\)

c) Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động năm \(2020\) là:

\(54,6 .88,5\% ≈ 48,3\) (triệu người).

Vậy lực lượng lao động trong độ tuổi lao động năm \(2020\) là khoảng \(48,3\) triệu người.

\(8.\) Biểu đồ ở Hình 9 biểu diễn thời gian tự luyện tập piano ở nhà các ngày trong tuần của bạn Nam.

a) Tính tổng thời gian luyện tập piano ở nhà trong cả tuần của bạn Nam.

b) Tính tỉ số phần trăm giữa tổng thời gian luyện tập piano ở nhà trong cả tuần của bạn Nam và tổng thời gian trong một tuần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Giải

a) Tổng thời gian tự luyện tập piano ở nhà các ngày trong tuần của bạn Nam là:

80 + 90 + 50 + 80 + 120 + 100 + 60 = 580 (phút).

b) Đổi 1 tuần = 10080 phút.

Tỉ số phần trăm giữa tổng thời gian luyện tập piano ở nhà trong cả tuần của bạn Nam và tổng thời gian trong một tuần là:

\(\displaystyle\frac{580.100}{10080}\% ≈ 6\%.\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 1: Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu

Xem bài giải tiếp theo: Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài tập Toán Lớp 7 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x