Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động Tiết 1

Bài 1

Em đoán xem đồ vật nào nặng hơn, đồ vật nào nhẹ hơn. 

Bumbii Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Em quan sát tranh liên hệ thực tế để nhận biết đồ vật nào nhẹ hơn, vật nào nặng hơn như sau:

a) Quyển vở nặng hơn cái bút chì hay cái bút chì nhẹ hơn quyển vở.

b) Quả bóng đá nặng hơn quả bóng bay hay quả bóng bay nhẹ hơn quả bóng đá.

Bài 2

Quan sát tranh rồi trả lời.

Bumbii Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Em đoán xem quả bưởi và quả cam, quả nào nặng hơn.
b) Quả bưởi cân nặng mấy ki-lô-gam?
c) Quả cam nặng hơn hay nhẹ hơn 1 kg?

Hướng dẫn giải

a) Giữa quả bưởi và quả cam, quả bưởi nặng hơn.

b) Quan sát ta thấy cân thăng bằng, do đó quả bưởi cân nặng 1 kg.

c) Ta có: quả bưởi nặng hơn quả cam và quả bưởi cân nặng 1 kg, do đó quả cam nhẹ hơn 1 kg.

Bài 3

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

Bumbii Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
b) Túi gạo nặng hơn túi muối mấy ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

a) Quan sát tranh, đọc số đo trên đồng hồ, ta thấy túi muối cân nặng 2 kg, túi gạo cân nặng 5 kg.

b) Túi gạo nặng hơn túi muối số ki-lô-gam là:
5 – 2 = 3 (kg)

Hoạt Động Tiết 2

Bài 1

Bốn bạn Mai, Nam, Việt và Rô-bốt cân kiểm tra sức khoẻ được kết quả như sau:

Bumbii Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Tìm số thích hợp.

TênViệtRô-bốtNamMai
Cân nặng24 kg? kg? kg? kg

b) Bạn nào cân nặng nhất? Bạn nào cân nhẹ nhất?

Hướng dẫn giải

a) Quan sát cân rồi đọc số đo trên cân để biết cân nặng của mỗi bạn.

TênViệtRô-bốtNamMai
Cân nặng24 kg20 kg25 kg23 kg

b) Ta có: 20 kg < 23 kg < 24 kg < 25 kg.

Do đó, bạn rô-bốt cân nhẹ nhất, bạn Nam cân nặng nhất.

Bài 2

Bằng cái cân đĩa, cân đồng hồ, cân bàn đồng hồ, hãy tập cân một số đồ vật xung quanh em.

Bumbii Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Em tự tập cân một số đồ vật xung quanh em bằng cái cân đĩa chẳng hạn cân cặp, sách vở, nón…

Bài 3

Rót hết nước từ bình của Việt và Mai được các cốc nước (như hình vẽ).

Bumbii Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bình nước của bạn nào chứa được nhiều nước hơn và nhiều hơn mấy cốc?

Hướng dẫn giải

Quan sát ta thấy bình nước của Viết rót được 8 cốc nước, bình nước của Mai rót được 7 cốc nước.
Mà 8 > 7, do đó bình nước của Việt chứa được nhiều nước hơn.
Lượng nước ở bình của Việt nhiều hơn ở bình của Mai số cốc nước là:
8 – 7 = 1 (cốc)

Bài 4

Bumbii trang 67 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Lượng nước ở cả hai bình bằng bao nhiêu cốc?
b) Lượng nước ở bình nào ít hơn và ít hơn bao nhiêu cốc?

Hướng dẫn giải

a) Để tìm lượng nước ở cả hai bình bằng bao nhiêu cốc ta lấy lượng nước ở bình A cộng với lượng nước ở bình B.
Lượng nước ở cả hai bình là:
9 + 7 = 16 (cốc)

b) Ta có: 7 cốc < 9 cốc, do đó lượng nước ở bình B ít hơn.
Lượng nước ở bình B ít hơn ở bình A số cốc là:
9 – 7 = 2 (cốc)

Bài 5

Dùng ca 1 l, múc nước ở trong thùng đổ 3 ca đầy vào xô màu vàng và 5 ca đầy vào xô màu đỏ. Hỏi cả hai xô có bao nhiêu lít nước?

Bumbii trang 67 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số lít nước ở cả hai xô ta lấy số lít nước ở xô màu vàng cộng với số lít nước ở xô màu đỏ.

Vì múc 3 ca đầy vào xô màu vàng (mỗi ca 1 l) nên xô màu vàng có 3 l nước.
Vì múc 5 ca đầy vào xô màu đỏ (mỗi ca 1 l) nên xô màu đỏ có 5 l nước.

Cả hai xô có số lít nước là:
3 + 5 = 8 (l)

Xem bài giải trước: Bài 16. Lít
Xem bài giải tiếp theo: Bài 18. Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x