Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian

Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h1

a) Hàng trước có con thỏ. Hàng sau có con gấu.

b) Trước mặt “cô giáo vàng anh”, cả thỏ và gấu có con.

Trả lời:

Em định hướng trước sau và đếm, em điền được như sau:

a) Hàng trước có 4 con thỏ. Hàng sau có 2 con gấu.

b) Trước mặt “cô giáo vàng anh”, cả thỏ và gấu có 6 con.

2: Số?

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h2

Trả lời:

Em định hướng mặt trước và đếm, em điền được như sau:

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h3

3: Số?

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h4

Trả lời:

Em định hướng cành trên, cành dưới và đếm, em điền được như sau:

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h5

4: Viết trước, sau, giữa vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h6

a) Thỏ đi … gấu.
b) Sóc đi … gấu.
c) Nhím đi … cả ba bạn.
d) Gấu đi … thỏ và sóc.
e) Sóc đi … gấu và nhím.
g) Thỏ đi … cả ba bạn.

Trả lời:

Em định hướng trước, sau, giữa để điền vào chỗ chấm như sau:

a) Thỏ đi trước gấu.
b) Sóc đi sau gấu.
c) Nhím đi sau cả ba bạn.
d) Gấu đi giữa thỏ và sóc.
e) Sóc đi giữa gấu và nhím.
g) Thỏ đi trước cả ba bạn.

Tiết 2

1: a) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h7

– Hình bên phải có nhiều khối lập phương nhỏ hơn.
– Hình bên trái có nhiều khối lập phương nhỏ hơn.
– Hai hình có số khối lập phương nhỏ bằng nhau.

b) Tô màu đỏ vào mặt trên, màu vàng vào mặt trước, màu xanh vào mặt bên của khối lập phương A.

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h9

Trả lời:

a) Em định hướng trái, phải và đếm:
Hình bên phải có 9 khối lập phương nhỏ.
Hình bên trái có 10 khối lập phương nhỏ.

Em điền Đ S như sau:

– Hình bên phải có nhiều khối lập phương nhỏ hơn. S
– Hình bên trái có nhiều khối lập phương nhỏ hơn. Đ
– Hai hình có số khối lập phương nhỏ bằng nhau. S

b) Em định hướng mặt trên, mặt trước, mặt bên và tô mà như sau:

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h10

2: Số?

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h11

Mỗi hàng trong hình H có bao nhiêu khối lập phương?

Hàng trên cùng (thứ nhất)1
Hàng thứ hai
Hàng thứ ba
Hàng dưới cùng
Cả bốn hàng

Trả lời:

Em xác định vị trí đâu là hàng trên cùng, hàng thứ hai, ba, hàng dưới cùng, sau đó em đếm và điền được như sau:

Hàng trên cùng (thứ nhất)1
Hàng thứ hai 2
Hàng thứ ba3
Hàng dưới cùng4
Cả bốn hàng10

3: Cho các hình được sắp xếp như sau:

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h12

a) Từ phải sang trái em tô màu đỏ vào hình thứ ba và hình thứ năm.

b) Từ trái sang phải em tô màu nâu vào hình thứ năm.

c) Em tô màu xanh vào hình ở giữa hình vuông và hình chữ nhật, màu vàng vào hình ở giữa hình chữ nhật và hình tam giác.

Trả lời:

Từ phải sang trái hình thứ ba là hình chữ nhật và hình thứ năm là hình vuông, em tô màu đỏ.
Từ trái sang phải hình thứ năm là hình tam giác, em tô màu nâu.
Hình ở giữa hình vuông và hình chữ nhật là hình tròn, em tô màu xanh.
Hình ở giữa hình chữ nhật và hình tam giác là hình ngôi sao, em tô màu vàng.

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h13

4: Số?

a) Xúc xắc A:

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h14

– Mặt trước có chấm.
– Mặt trên có chấm.
– Mặt bên phải có chấm.

b) Xúc xắc B:

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h15

– Mặt trước có chấm.
– Mặt trên có chấm.
– Mặt bên phải có chấm.

c) Xúc xắc C:

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h16

– Mặt trước có chấm.
– Mặt trên có chấm.
– Mặt bên phải có chấm.

d) Số chấm ở mặt trên của cả ba xúc xắc (A, B, C) là:

Bumbii Bài 15: Vị trí, định hướng trong không gian trang 90 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h17

Trả lời:

Em định hướng đâu là mặt trước, mặt trên, mặt bên phải và đếm em điền được như sau:

a) Xúc xắc A:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h18

– Mặt trước có 6 chấm.
– Mặt trên có 5 chấm.
– Mặt bên phải có 3 chấm.

b) Xúc xắc B:

– Mặt trước có 4 chấm.
– Mặt trên có 2 chấm.
– Mặt bên phải có 6 chấm.

c) Xúc xắc C:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h19

– Mặt trước có 5 chấm.
– Mặt trên có 1 chấm.
– Mặt bên phải có 4 chấm.

d) Số chấm ở mặt trên của cả ba xúc xắc (A, B, C) là:

5 + 1 + 2 = 8 chấm.

Bài 15: Vị tríBài 15: Vị trí

Xem bài giải trước: Bài 14: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
Xem bài giải tiếp theo: Bài 16: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/ 

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x