Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000

Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề bài 1: Hoàn thành bảng sau:

Bumbii Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Viết số lần lượt từ hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị như sau:

Bumbii Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Viết số tiền ở mỗi hình vào chỗ chấm.

Bumbii Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình vẽ, đếm các tờ tiền ở mỗi hình.
a) Hình gồm:
4 tờ 100 000, ta có: 4 trăm nghìn.
2 tờ 10 000, ta có: 2 chục nghìn
3 tờ 1 000, ta có: 3 nghìn
1 tờ 500, ta có: 5 trăm
0 chục
0 đơn vị
Áp dụng cách viết số lần lượt từ hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ta được số tiền: 423 500 đồng.

Thực hiện tương tự cho câu b và c ta điền như sau:

Bumbii Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a) 384 200 = 300 000 + ………….. + 4 000 + 200
b) 180 455 = ………….. + 80 000 + 400 + …….. + ………..
c) 470 080 = 400 000 + ………….. + …………..

Hướng dẫn giải:
Dựa vào cách viết số thành tổng để viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 384 200 = 300 000 + 80 000 + 4 000 + 200
b) 180 455 = 100 000 + 80 000 + 400 + 50 5
c) 470 080 = 400 000 + 70 000 + 80

Đề bài 4: Nối các bóng nói với thẻ giá thích hợp.

Bumbii Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Dựa vào cách đọc số và viết số, em nối giá tiền với cách đọc thích hợp.

Bumbii Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
An viết 1 số có hai chữ số và 1 số có bốn chữ số cạnh nhau thì được 1 số có sáu chữ số là: 140 293.
Vậy An đã viết số ….  và số ….

Hướng dẫn giải:
An viết 1 số có hai chữ số và 1 số có bốn chữ số cạnh nhau thì được 1 số có sáu chữ số là: 140 293.
Vậy An đã viết số 1 402 và số 93

Lưu ý: Ta không thể chọn số 14 và 0293 vì 0293 có số 0 đầu tiên nên 0293 không phải là số có 4 chữ số.

Tiết 2

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em quan sát tia số, tìm ra quy luật của dãy số để điền số còn thiếu.
a) Đếm thêm 1 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.
b) Đếm thêm 50 000 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Bumbii Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?

Bumbii trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Viết số lần lượt từ hàng trăm triệu, hàng chục triệu, hàng triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị như sau:

Bumbii trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Viết (theo mẫu).
Mẫu: 738 930 = 700 000 + 30 000 + 8 000 + 900 + 30
a) 394 001 = ………………………………………..
b) 500 600 = ……………………………………….
c) 341 504 = ………………………………………..
d) 123 456 = ………………………………………..

Hướng dẫn giải:
Viết các số thành tổng theo mẫu.
a) 394 001 = 300 000 + 90 000 + 4 000 + 1
b) 500 600 = 500 000 + 600
c) 341 504 = 300 000 + 40 000 + 1 000 + 500 + 4
d) 123 456 = 100 000 + 20 000 + 3 000 + 400 + 50 + 6

Đề bài 4: Viết số thích hợp ứng với mỗi cách đọc lên các tấm bìa.

Bumbii trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Viết số lần lượt từ hàng triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

Bumbii trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Dùng các tấm thẻ sau có thể ghép được số có sáu chữ số.

Bumbii trang 36 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Các số có sáu chữ số có thể ghép được là …………………….

Hướng dẫn giải:
Ta lần lượt thay đổi vị trí của các tấm thẻ để lập tất cả các số có sáu chữ số từ ba tấm thẻ trên.
Lưu ý rằng chữ số hàng trăm nghìn phải khác 0.
Các số có sáu chữ số có thể ghép được là: 360 345; 364 503; 450 336; 453 603

Xem bài giải trước: Bài 9: Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 11: Hàng và lớp
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x