Bài 1: Làm quen với lập trình trực quan

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm…

Đọc bài

Bài 2: Luyện gõ phím Shift

Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn phím – Bài 2: Luyện gõ…

Đọc bài

Bài 1: Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím

Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn phím – Bài 1: Em tìm…

Đọc bài

Bài 2: Máy tính giúp em tìm hiểu các Quốc gia

Lựa chọn 1. Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn…

Đọc bài

Bài 1: Máy tính giúp em tìm hiểu lịch sử Việt Nam

Lựa chọn 1. Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn…

Đọc bài

Bài 7: Thực hành tổng hợp chủ đề “Tập soạn thảo văn bản”

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 7:…

Đọc bài

Bài 6: Các thao tác cơ bản với khối văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 6:…

Đọc bài

Bài 5: Thực hành soạn thảo văn bản có ảnh minh họa

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 5:…

Đọc bài

Bài 4: Chèn ảnh vào văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 4:…

Đọc bài

Bài 3: Thực hành mở tệp, soạn thảo và lưu tệp văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 3:…

Đọc bài